Базовий Дохід Громадянина і республіканські цінності

Чи доречно піднімати дискусію про безумовний базовий дохід громадян в країні, у якій на повну продовжується обкрадання людей правлячим режимом?
Червень 5, 2018
Show all

Базовий Дохід Громадянина і республіканські цінності

Тема базового доходу останнім часом займає все більше місця у соціальних дискусіях та оволодіває свідомістю українців.
Пропоную розглянути дане питання з точки зору відповідності або не відповідності суті цього поняття республіканським цінностям. Якщо розглядати базовий дохід як грошову форму соціального забезпечення, яка виплачується державою, то звісно ні. Якщо відійти від стереотипу сприйняття існуючого світового досвіду цього поняття і розуміти Базовий Дохід Громадянина як отримання прибутку кожним, у кого є своя частина у спільному, згідно ст..13 Конституції України (концепція робочої групи Української Республіканської платформи), то так, відповідає. Бо ми розуміємо Базовий Дохід Громадянина участь громадян у загальній спільній власності України через делегування управління спільними ресурсами, але отримання за використання грошової ренти або відсотка від ефективності управління спільним майном. Базовий Дохід громадянина, з нашої точки зору, не може бути фіксованою соціальною дотацією «на виживання», кинутою олігархічно-клептократичною владою українським громадянам, по своєму визначенню. Базовий Дохід Громадянина – це нефіксована грошова виплата яка надходить щомісячно на особистий рахунок кожному громадянину України, розмір якої залежить виключно від показника ефективності управління об’єктами права власності українського народу.
Для того, щоб остаточно відчути різницю між базовим доходом як соціальною дотацією (лівою ідеєю) та Базовим Доходом Громадянина як правом володіти часткою своєї власності (правою ідеєю), аналізуємо далі. Перш за все хочеться нагадати ціль створення Української Республіканської Платформи, площадки яка підтримала ініціативу створення концепції Базового Доходу Громадянина. Це є кардинальна зміна існуючих суспільно-політичних відносин на основі втілення наступних республіканських принципів верховенства права, захисту особи та власності громадянина, персональної відповідальності представників влади перед народом. Суспільно-політичні відносини мають перспективу змінитися тільки у одному випадку – перш за все потрібна зміна економічних відносин, а потім вже можливо очікувати всі інші види змін. Головними республіканськими цінностями для нас є людська особистість та ії розвиток, свобода як можливість самовизначення та вільного вибору, верховенство права як рівність перед законом та справедливе правосуддя, відповідальне громадянство. Це можливо звести до 3-х ціннісних категорій: свобода, власність і відповідальність.
Як концепція Базового Доходу Громадянина відповідає зазначеним цінностям?
1. З точки зору свободи. Якщо ми розуміємо свободу як вільний вибір людини і право на захист межі своєї свободи, то впровадження Базового Доходу Громадянина тільки має дати додаткову можливість самореалізації, тому що він нівелює потребу займатися тим, чим не хочеться заради свого матеріального виживання – ситуація, яка для більшості населення України склалась на даний час.
2. З точки зору власності. Базовий Дохід Громадянина не вступає с протиріччям права на приватну власність. Для нас це постулат, якій не можна порушувати. Але Базовий Дохід Громадянина дає можливість чітко відповісти на запитання що робити зі спільною власністю, яка належить всім нам. Мати від неї ренту. Зрозуміло, що для впровадження такої моделі необхідно встановити межу між приватним і спільним і це питання напряму стосується з проблемою незаконного присвоювання майна і ресурсів українських громадян олігархічними кланами. Всі крапки у питаннях власності, які існують на даний час повинно поставити справедливе правосуддя, з чим ми на даний час теж маємо велику проблему. Час вимагає від нас справедливого захисту приватної власності і встановлення прозорої системи моніторингу наявних національних багатств (їх перелік, стан, оцінка), їх управління та результатів такого управління як спільної власності українського народу, закріпленого Конституцією України.
3. З точки зору відповідальності. Саме впровадження Базового Доходу Громадянина змінить свідомість українця. Тому що концепцією закладено наступний принцип – управляють нашим майном ефективно – ми отримуємо більше. Управляють неефективно – отримаємо менше, або не отримаємо взагалі нічого. Кожен з нас це зможе відчувати на особистій кишені. Якщо там буде пусто, чи не виникнуть питання у людини – а кого я обрав? що вони зробили з часткою мого майна? як мені поступати надалі з тими людьми, які не можуть керувати дорученими матеріальними ресурсами? Байдужість зникне і відповідальність все ж таки народиться. За себе, за країну, за владу.
Я особисто переконана у тому, що кожен громадянин України має право на впевненість у своєму майбутньому. Впровадження Базового Доходу Громадянина дає можливість:
· змінити умови суспільно-політичного договору між громадянином, державою та бізнесом, які почнуть співпрацювати задля розвитку України;
· суттєво знизити податкове навантаження на підприємця за рахунок зменшення ставки ЄСВ;
· деолігархізувати всі сфери суспільного життя;
· знизити гостроту питання щодо забезпеченої достойної старості і впровадити пенсійну реформу;
· створити базу для введення медичного страхування для всіх громадян і реалізації медичної реформи;
· забезпечити молоді свідомий вибір шляху свого розвитку: освіти, професії, роду діяльності та способу існування;
· створити умови розвитку «креативної економіки» та розвитку технологій майбутнього;
· змінити самосвідомість і рівень соціальної відповідальності громадян України.
На кінець хочу сказати наступне. Хто діє, той і перемагає. Тому пропоную відійти від тактики деструктивної критики і долучатися – експертною думкою, додатковими ідеями і інформаційною підтримкою.
Ірина Сінчалова

Comments are closed.