Актуальне відео

Українська Республіканська Платформа створена для взаємодії і розвитку відповідальних громадян України, спроможних змінити відносини «влада — суспільство — бізнес» для сталого розвитку Республіки Україна


Цілі Української Республіканської Платформи


Досягнути високого рівня активності і відповідальності громадянського суспільства на основі республіканських принципів, українських традиційних цінностей та світових стандартів Залучити патріотичний, компетентний і здатний діяти кадровий потенціал України до системи управління країною заради кардинальної зміни суспільно-політичних відносин в законний та публічний спосіб Втілити національні Республіканські принципи: верховенства права, захисту особи та власності громадянина Республіки України незалежності інститутів влади, персональної відповідальності представників влади перед народом та чіткого розподілу повноважень гілок влади